Противопожарни помпи от серия VERTICAL

Противопожарни помпи от серия VERTICAL

 

Противопожарни помпи от серия VERTICAL включва групи с дебит Q до 450 m³/h и напор H до 160 m. Помпените групи от тази серия са съставени от вертикални турбинни помпи, както се изисква от стандарта UNI EN 12845, член 10.6.1. При тези групи водният резервоар се намира под земята, с поставено помпено отделение непосредствено над него. Изборът на използването на този тип помпи гарантира, че главните помпи винаги ще са под водата. По този начин се елиминира всеки проблем, свързан с обезвъздушаването им.

Запознайте се с всички наши продукти!

Изпратете запитване: