Противопожарни помпи от серия SOM

Противопожарни помпи от серия SOM

Противопожарни помпи от серия SOM включва групи с дебит Q до 150 m³/h и напор H до 145 m. Електрическа помпа до 30 kW – aвтоматичен помпен агрегат, изработен съгласно стандарт UNI EN 12845 с основни потопяеми електрически помпи и пилот помпа. Употребата на този тип групи решава проблеми с монтажа, свързани със засмукването на помпите или размера на помпеното помещение. Трябва да се отбележи, че потопените електрически помпи могат да бъдат използвани, само ако не е възможно да се монтират хоризонтални или вертикални такива.

ПРЕДИМСТВАТА

Икономично решение

Потопяеми електродвигатели, електрически табла, оборудвани с блок за управление.

Тръбна инсталация с  диаметри, оразмерени съгласно UNI EN 12845 13.2.3, възвратни клапани и пилот помпа с електрическо табло.

Запознайте се с всички наши продукти!

Изпратете запитване: