Комплексно решение FIREBLOCK

Комплексно решение FIREBLOCK

Комплексно решение FIREBLOCK се състои от два основни елемента: Модул FIREBOX, съдържащ противопожарни помпи и външен резервоар за съхранение на вода. Двата компонента са свързани чрез здрава метална рама, снабдена с уплътнения.

ПРЕДИМСТВА

Стени, изработени от термо панели, напълно отваряеми усигоряващи пълен достъп на хора  за манипулиране на компонентите. Напълно в съответствие с техническите стандарти и законови разпоредби, проектирани за инсталиране в сеизмична зона. Носеща конструкция R60. Лесна за разглобяване и транспортиране със сертификат UNI 1090. CE сертификат съгласно Директивата за машините 2006/42/EC . Резервоарът за съхранение на вода е изчислен за осигуряване на необходимото водно количество.

Носеща конструкция от стоманени профили, изчислена така, че да постигне огнеустойчивост от 60 минути (R60) – UNI EN 12845:2020 10.3.1.

Вертикални и хоризонтални прегради, направени от термо панел с вътрешна изолация от каменна вата за обща дебелина 80 mm.

Покрив, изработен от термо панел подходящ за строителни приложения.

Хоризонтални прегради, които правят всички страни на модула подвижни стени; което позволява пълно отваряне на помещението и лесен достъп до противопожарните системи, както по време на работа на системата, така и в случай на поддръжка.

FIREBLOCK отговаря на стандартите: UNI EN 12845:2020 UNI EN 11292:2019 UNI EN 10779 UNI EN 1090 – Клас на изпълнение EXC2

Запознайте се с всички наши продукти!

Изпратете запитване: