english
 
 

4023
. " 堹1 ( )
. : 070012050
( )
. : 032279888
: 032 /634 427
e-mail: sales@prismabg.com

 


 

 

ПРЕООБРУДВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

Разработкатае предназначена за подпомагане дейността на държавните и

доброволни противопожарни служби при борбата им с горски пожари.

Преоборудването е приложимо при масовата демобилизирана автомобилна и верижна техника, както и за граждански автомобили.

Водосъдържателя е проектиран с нисък център на тежеста и обем зависим от полезния товар на автомобила. Изпълнен е с пазположени под ъгъл вълнобрани, позволяващи висока транспортна скорост.

Монтирани са една високонапорна и една работна самозсмукващи помпи, които обезпечават гасене на пожари с малко горимо натоварване и ниска интензивност при максимално пестене на гасително вещество.

 


 
 
l l l l l
© 2006-2011 .